Autodesk Buzzsaw met C3A-Extensies en Services

Autodesk Buzzsaw service

Autodesk Buzzsaw is webservice met uitstekend instrumenten om al uw projectinformatie te beheren. Met de client-software, webaccess-browser en bijhorende viewers zijn uw projectdocumenten altijd en overal voor elk teamlid beschikbaar in hun meest recente versie. Autodesk Buzzsaw leidt de samenwerking binnen een project in goede banen en zorgt ervoor dat alle leden van het projectteam altijd beschikken over de meest recente, meest nauwkeurige informatie. Het automatiseert standaard bouwprocessen en versnelt de communicatie. Bovendien zorgt het ervoor dat u informatieaanvragen, ingediende plannen en wijzigingsopdrachten proactief kunt beheren. Met als resultaat: minder vertraging, minder fouten, minder miscommunicatie en minder budgetoverschrijding.

Autodesk Buzzsaw Standard

Autodesk Buzzsaw Standard biedt bouwpartners een ideaal uitwisselingsplatform om samen aan bouwprojecten te werken. Alle project-documenten (teksten, berekeningen, tekeningen, kortom alle mogelijke bestanden) worden op één verzekerde weblocatie gecentraliseerd. De Autodesk ProjectPoint applicatie zorgt voor een gecontroleerde toegang tot de digitale gegevens van het bouwproject, compleet voorzien van viewers voor alle documenten, opmerkingen bij documenten en tekeningen (met o.a. redlining), real-time markups en versiebeheer.

Proactief beheer van projecten

Of u nu een wolkenkrabber ontwerpt, een winkel opnieuw inricht, een nieuw hotel opent of een woonwijk ontwikkelt, u moet het ontwerpproces actief in de gaten houden. Doet u dat niet, dan kunt u potentiële problemen niet ontdekken en oplossen voordat de bouw begint. Met traditionele communicatiemethodes bent u constant bezig ervoor te zorgen dat iedereen met de juiste informatie werkt en dat het goedkeuringsproces volgens planning verloopt. Autodesk Buzzsaw zorgt ervoor dat het ontwerpproces soepel verloopt. Met Autodesk Buzzsaw stroomlijnt u de uitwisseling van informatie en versnelt u de validering van ontwerpen. Bovendien biedt Autodesk Buzzsaw gebruikers de mogelijkheid om CAD gebaseerde tekeningen vanaf nagenoeg elke locatie te bekijken, te markeren en te becommentariëren zonder specifiek geïnstalleerde software.

Automatiseer het aanbestedingsproces

Om de winst van elk bouwproject te maximaliseren, huurt u de meest gekwalificeerde en betrouwbare mensen in die u kunt vinden, voor de meest concurrerende prijs. Dat betekent dat u begrotingen indient voor tientallen verschillende producten en diensten. Wanneer u de aanbestedingsdocumenten print en verspreidt, moet u een ingewikkeld papieren distributieproces beheren, vervolgens wachten op de reactie van aannemers per telefoon, e-mail, fax of post om tenslotte de resultaten met elkaar te vergelijken. Dit proces is duur, foutgevoelig en frustrerend voor alle betrokkenen. Autodesk Buzzsaw centraliseert alle aspecten van het aanbestedingsproces. In plaats van aanbestedingsdocumenten te printen en te publiceren, publiceert u ze veilig op Autodesk Buzzsaw. U nodigt aanbieders uit op uw Buzzsawsite en geeft ze toegang tot de plannen en documenten die voor hen relevant zijn. Met Autodesk Buzzsaw kunt u alle activiteiten op de site in de gaten houden, verantwoordelijkheden vastleggen en inzicht krijgen in wie de aanbestedingsdocumenten heeft ingezien of een aanbod heeft gedaan.

Versnel uw Return On Investment

Bouwprojecten trekken een enorme hoeveelheid kapitaal aan. Hoe sneller u een gebouw kunt ontwerpen, hoe sneller u het kunt bouwen. Het is dus van het grootste belang om fouten en vertraging te voorkomen en de bouwplanning te versnellen, zodat u uw investeringen sneller terugverdient. Autodesk Buzzsaw bespaart veel tijd tijdens het ontwerpproces. Leden van ontwerpteams hoeven nooit op fysieke informatie te wachten, waardoor zij ontwerpaanpassingen en zoekopdrachten sneller kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt voor alle gebruikers die het projectdossier moeten beoordelen en valideren. Met Autodesk Buzzsaw  gaat het ontwerpproces zoveel sneller vanaf conceptuele fase tot en met opleveringsfase.

Voorkom fouten, vertraging en excuses

U initieert bouwprojecten met als einddoel: het openen en in gebruik nemen van uw gebouw. Uw organisatie moet in staat zijn het gebouw te gebruiken of te verkopen op een tijdstip dat al lang van tevoren is gepland.. In alle fases van planning tot officiële opening vermindert Autodesk Buzzsaw de kans op bouwfouten en vertragingen. Autodesk Buzzsaw stroomlijnt het informatieproces en voorkomt zo dure en tijdrovende problemen. Daarnaast worden excuses niet aanvaard omdat iedereen binnen het projectteam weet waarvoor hij verantwoordelijk is en werkt met de juiste documenten, tekeningen en projectinformatie. Zodra projecten zijn afgerond, levert Autodesk Buzzsaw alle documentatie die nodig is om openstaande bouwproblemen op te lossen en om u te helpen uw nieuwe gebouw efficiënter te beheren.

Autodesk Buzzsaw Professional

Autodesk Buzzsaw Professional is een uitbreiding op Autodesk Buzzsaw Standard. Bovenop alle functionaliteiten van de standaardversie, biedt Autodesk Buzzsaw Professional extra mogelijkheden om volledige businessprocessen te automatiseren. Bouwspecifieke workflows maken het mogelijk het ganse projectteam aan te sturen bij belangrijke beslissingsprocessen als planwijzigingen, technische fiches, enz. 

Wat onderscheidt Autodesk Buzzsaw Professional van Autodesk Buzzsaw Standard?

Hoewel Autodesk Buzzsaw Standard de belangrijkste functies van een Internet samenwerkingsplatform (veiligheid, document management, zoeken en meldingen) biedt, maakt Autodesk Buzzsaw Professional ook de oprichting, routing, tracking en rapportage voor alle constructiegebonden projectcommunicatie en -taken mogelijk. Autodesk Buzzsaw Standard biedt een centrale opslagplaats voor alle projectbestanden.  Autodesk Buzzsaw Professional biedt daarbovenop een centrale transactie hub die het mogelijk maakt projectcommunicatie en -taken te beheren. Enkele van de belangrijkste kenmerken van Autodesk Buzzsaw Professional zijn:

 • Historiek bewaren van projectcommunicatie en -taken
 • Werken met standaard bouwdocumenten
 • Gebruik van specifieke formulieren: aangepaste veldnamen, data types en layouts
 • Gericht zoeken op woorden, onderwerpen in formulieren en logboeken
 • Creëren van standaard- en aangepaste rapportenBuzzsaw Productinfo

Troeven Buzzsaw

 • Buzzsaw is zowel in Vlaanderen als wereldwijd dé toonaangevende speler op vlak van projectportaalsites voor de bouw. In Vlaanderen heeft Buzzsaw meer dan 4000 gebruikers, wereldwijd meer dan 300 000! 
 • Specifiek in Vlaanderen/Brussel kan Buzzsaw een stevige referentielijst voorleggen van toonaangevende bouwbedrijven zoals Eurostation, Kinepolis, De Lijn, C-Power, CEI-Demeyer, Regie der Gebouwen, Wereldhave, VUB, Buro II, Cordeel, AZ-St Maarten, C3A ... (zie ook de Buzzsaw Referenties op deze website) 
 • Ook op vlak van bedrijfszekerheid en continuïteit (gesupporteerd door een firma als Autodesk met een solied en uitstekend trackrecord) kan Buzzsaw uitstekende troeven voorleggen.
 • Tot slot kan Buzzsaw uitpakken met een belangrijke DWG/RVT-compatibiliteit met AutoCAD/Revit: het viewen en reviseren van plannen is mooi geïntegreerd met Buzzsaw, en Buzzsaw begrijpt ook hoe Xref’s in elkaar zitten ...

Prijsstructuur Buzzsaw

Buzzsaw wordt aangeboden via een ASP-model.  U huurt namelijk serverruimte bij Autodesk (voor een bepaalde periode, voor een bepaalde capaciteit en voor een bepaalde versie) om via dit portaalsysteem te kunnen werken. U hoeft m.a.w. als projectteam geen server, geen hosting, geen backupsysteem en software-licenties aan te kopen en te onderhouden. Dit alles is de verantwoordelijkheid van Autodesk.

 • De aangeboden formules bij Autodesk omvatten zowel hosting, backup, bandbreedte, hotline-support, security alsook clients en CAD-viewers voor alle gebruikers! Deze formule is aldus een ALL-IN abonnement. Ook voor al uw vragen en opmerkingen kan u inbegrepen in het abonnement bij C3A terecht.
 • Noteer trouwens dat het aantal projecten op zo’n Buzzsaw-site helemaal geen kost-parameter is. Of u nu 1, 10 of 100 (deel)projecten beheert op die site, maakt op zich helemaal niks uit.

Wenst u een specifiek voorstel ? Neem contact op met C3A !

Hoe opstarten?

Via een persoonlijk gesprek en demo brengen we samen de juiste behoeften én ambities in kaart. C3A kan assistentie verlenen bij het initieel inrichten van de site (folderstructuren, toegangsrechten gebruikers, projecttemplates, technische fiches,...) en de verschillende gebruikers ook de nodige opleiding verzorgen. In die zin houdt u ook best rekening met een éénmalige opstartkost (te bespreken i.f.v. concrete behoeften) m.b.t. tot inrichting van de site en opleiding. 

Het opstellen van het uiteindelijke contract gebeurt verder natuurlijk op maat i.f.v. jullie project(en).

 • Dit kan via een recurrent abonnement op jaarbasis voor de nodige capaciteit voor hosting, backup, beschikbaarheid,... (en kan in functie van projectactiviteit op ieder moment geupgrade of gedowngrade worden)
 • Dit kan in het kader van een raamcontract ook meteen afgesloten worden voor meerdere jaren (in combinatie met upgrade-clausules rond gebruikers/webspace)


Buzzsaw-Realisaties door C3A-Userclubleden

Op de C3A-Website vind je een reeks projecten uit de Vlaamse bouwsector waar Buzzsaw bij gebruikt wordt. Via artikels in het tijdschrift C3A-Wijzer kan je heel wat getuigenissen van C3A-Userclubleden lezen die vertellen hoe deze software in hun praktijk gebruikt wordt.

Klik verder naar de Buzzsaw projecten bij C3A-Userclubleden

.

C3A-Buzzsaw-Opleidingen

Regelmatig wordt bij C3A een introductie-workshop Buzzsaw verzorgt, meestal gecombineerd met de opstart van zo’n service voor een of ander nieuw bouwproject. Op aanvraag verzorgen we dit graag op afspraak !C3A-Extensies voor Buzzsaw

Onderzoek naar een efficiënte elektronische informatie-uitwisseling maakt al snel duidelijk dat de structuur van de uitgewisselde documenten minstens even belangrijk is als het medium zelf om informatie te (ver)delen. Via email of een projectwebsite kan u misschien snel een tekening doorspelen aan een collega, maar wat is de waarde daarvan als de tekening zelf niet gestandaardiseerd opgebouwd is? Het is dus van essentieel belang dat men vooraf goede afspraken maakt tussen de partijen die op gemeenschappelijke documenten en plannen zullen moeten werken. Het C3A-Afsprakenstelsel Digitale Bouwdata, aangestuurd door de C3A-Extensies, kan hier zeker zijn nut bewijzen.

In het kader van de organisatie van een Buzzsaw-Platform, is het logisch om in eerste instantie te analyseren wie de stakeholders zijn bij een bouwproces zodat er “project groups” gedefinieerd kunnen worden. Per “project group” kan dan gekeken worden welke rechten zij dienen te hebben om over voldoende informatie te beschikken om hun werk te kunnen doen. De systematiek van Bouwdata PB - gebaseerd op Belgische en Nederlandse normen - is alvast een uistekende leidraad. Op C3A.net is de voorbeeldtemplate en bijhorende toelichting downloadbaar beschikbaar.


C3A-Extensies voor Buzzsaw beschikbaar via C3A-Net

Op C3A.net (het extranet voor alle C3A-Userclubleden, dat ook gebruikt maakt van Buzzsaw) is meer dan 20Gb aan documenten, software, brochures e.a. te downloaden. Zie C3A.net voor meer info !

Voor optimaal gebruik van Buzzsaw en C3A.net maakt u best gebruik van de Autodesk Buzzsaw-Client! Via de installatie van de Buzzsaw-Client heeft u een veel vlottere gebruiksinterface dan via een Internet Explorer. Wij raden dan ook iedereen aan deze gratis client locaal te installeren op uw pc.

of gebruik de web-based Buzzsaw-Client:

via de web-based interface is het niet nodig om een client-applicatie te installeren. Deze web-based Buzzsaw-Client ondersteunt ook het bekijken van Revit-bestanden en DWG-bestanden zonder de noodzaak om een applicatie lokaal te installeren. U vindt de nieuwe interface zich hier:


C3A-Net is gebaseerd op de oplossing Autodesk Buzzsaw.